Plan zdrowia to autorski program, za pomocą którego uzyskasz właściwą masę ciała bez większych wyrzeczeń.
Serdecznie zapraszam,
Anna Brończyk-Puzoń
„Pokarm jest warunkiem życia ludzkiego, ilość i jakość pokarmu warunkuje jego przedłużenie.”
Andrzej Czesław Klimuszko